Aksiyalar

“UzAuto Motors” АЖнинг акциядори ягона “UzAuto PV” МЧЖ бўлганлиги сабабли “UzAuto Motors” АЖ томонидан акциядордан акция(лар)ни сотиб олиниши кўзда тутилмаган.